Πεμ, Απρ 18, 2024

ΣΚΟΛΕΜ: Ειδοποίηση για πραγματοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

ΣΚΟΛΕΜ: Ειδοποίηση για πραγματοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Προς: Μέλη ΣΚΟΛΕΜ

Λεμεσός 17 Μαρτίου 2023

Κύριοι,

ΘΕΜΑ: Ειδοποίηση για πραγματοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου σας ενημερώνουμε ότι έχει αποφασιστεί η πραγματοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης στις 03 Απριλίου
2023 και ώρα 18:00 στις εγκαταστάσεις του Διεθνούς Σκοπευτηρίου Λεμεσο.

Η ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης θα έχει όπως παρακάτω:
1. Διαπίστωση Απαρτίας.
2. Εκλογή Προέδρου Γενικής Συνέλευσης και ορισμός υπ’ αυτού Γραμματέως και 2 ψηφολεκτών.
3. Έγκριση πρακτικών της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης.
4. Λογοδοσία Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων.
5. Γενική ανάλυση των Οικονομικών του Σωματείου.
6. Διάφορα θέματα που θα εγερθούν από τα μέλη και υποβολή ερωτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
7. Διορισμός ελεγκτού.
8. Πραγματοποίηση αρχαιρεσιών.

Επισημαίνετε στα μέλη της ΣΚΟΛΕΜ ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του καταστατικού της, απαραίτητη προϋπόθεση για να παραστούν στις εν λόγω
συνελεύσεις είναι η τακτοποίηση των οικονομικών τους υποχρεώσεων.

Screenshot 2023 03 18 165845

Listen Live