Παρ, Ιουλ 19, 2024

Το Frederick Research Center προχωρεί στην αναβάθμιση υποδομής για την πρόβλεψη ακραίων καιρικών φαινομένων

Το Frederick Research Center προχωρεί στην αναβάθμιση υποδομής  για την πρόβλεψη ακραίων καιρικών φαινομένων

Εξασφάλιση χρηματοδότησης ύψους 1,5 εκατ. ευρώ από το ΙδΕΚ

Στην παρακολούθηση ακραίων καιρικών φαινομένων θα συμβάλει το έργο CYGMEN – Cyprus GNSS Meteorology Enhancement το οποίο εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους 1,5 εκατ. ευρώ από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ). Το έργο συντονίζει η Δρ Χριστίνα Οικονόμου, ερευνήτρια στο Frederick Research Center, μέλος της Ερευνητικής Μονάδας CyIRG (Cyprus Ionospheric Research Group).

Το έργο CYGMEN είναι ένα από τα μόλις πέντε έργα που έτυχαν χρηματοδότησης παγκύπρια, έπειτα από υποβολή προτάσεων στην πρόσκληση του ΙδΕΚ για Στρατηγικές Ερευνητικές Υποδομές. Αξίζει να σημειωθεί πως από την ίδια πρόσκληση εξασφάλισε χρηματοδότηση και το έργο Phenotypos, με συντονιστή το Πανεπιστήμιο Κύπρου και εταίρους, σε δύο πακέτα εργασιών, το Εργαστήριο Κινητών Συσκευών (MDL) και το Computational Intelligence Research Lab του Πανεπιστημίου Frederick.

Το έργο CYGMEN έργο εμπίπτει στη θεματική «Περιβάλλον» και αφορά την ανάπτυξη υποδομής στον τομέα της Μετεωρολογίας με σκοπό την προώθηση της επιστημονικής αριστείας στον τομέα της πρόβλεψης καιρού και της μετεωρολογίας στην Κύπρο. Μέσω του CYGMEN προτείνεται η δημιουργία ενός Κυπριακού Μετεωρολογικού Συστήματος (CyMETEO) το οποίο θα ενισχύσει στρατηγικά την υπάρχουσα υποδομή τόσο του Frederick Research Center όσο και του Τμήματος Μετεωρολογίας Κύπρου. Η αναβάθμιση της υφιστάμενης υποδομής θα επιτευχθεί με την εγκατάσταση ενός δικτύου
ανίχνευσης κεραυνών, ενός πυκνού δικτύου GNSS το οποίο υπολογίζει την υγρασία στα νέφη, ενός ραντάρ ανέμου (RWP – Radar Wind Profiler) που θα μετρά σε 24ωρη βάση την ταχύτητα και τη διεύθυνση του ανέμου μέχρι και σε 5000 μ. υψόμετρο, και ενός Microwave Radiometer (MWR), το οποίο υπολογίζει τόσο τους υδρατμούς των νεφών όσο και το προφίλ της θερμοκρασίας σε συνάρτηση με το υψόμετρο.

«Πρόκειται για μια σειρά από σημαντικά εργαλεία τα οποία θα μας επιτρέψουν να παρακολουθούμε πιο ολοκληρωμένα τις έντονες καιρικές συνθήκες και να προχωρούμε σε βραχυπρόθεσμη πρόβλεψη ταχέως αναπτυσσόμενων καταιγίδων στην περιοχή της Κύπρου», εξηγεί η Δρ Χριστίνα Οικονόμου. «Είναι σημαντικό να αναφέρουμε πως μέσα από την αναβάθμιση της ερευνητικής μας υποδομής, θα ενισχυθεί το έργο του Τμήματος Μετεωρολογίας αλλά και άλλων ερευνητικών κέντρων
στη βραχυπρόθεσμη πρόβλεψη καιρού. Όλα τα δεδομένα που θα λαμβάνουμε, θα εισάγονται στο σύστημα της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας ώστε να είναι σε θέση να δίνει πιο ακριβείς προβλέψεις για ακραία φαινόμενα βροχόπτωσης».

Μακροπρόθεσμα, εκτιμάται πως αυτή η στρατηγική υποδομή θα αναβαθμίσει το επιστημονικό δυναμικό των εταίρων στο έργο CYGMEN και θα ενθαρρύνει μελλοντικές συνεργασίες με ευρωπαϊκά δίκτυα και γειτονικές αφρικανικές χώρες με συμβατές ή συμπληρωματικές δυνατότητες παρακολούθησης καιρού.

Στο έργο CYGMEN συμμετέχουν ως εταίροι η εταιρεία Cloudwater Ltd, το Τμήμα Μετεωρολογίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και η Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας.

Επιπλέον, στο έργο συμμετέχει, ως Επιστημονικός Συνεργάτης, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ) μέσω της ομάδας ΜΕΤΕΟ του Αστεροσκοπείου. Η συμβολή του ΕΑΑ αποτελεί βασικό παράγοντα για την επιτυχία του έργου με βάση τη μακροχρόνια ερευνητική του διαδρομή στη φυσική της ατμόσφαιρας και την επιχειρησιακή του εμπειρία στα δίκτυα παρακολούθησης καιρού, τη δυναμική μετεωρολογία και την αριθμητική πρόβλεψη καιρού.

 

Listen Live