Τετ, Ιουν 19, 2024

Πρόγραμμα Erasmus+ KA1: «Competencies and Awareness for a Multicultural CLassroom»

Πρόγραμμα Erasmus+ KA1: «Competencies and Awareness for a Multicultural CLassroom»

Της Παναγιώτα Ανδρέου, Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου (ΚΑ)

Το Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Στ ́ (ΚΑ) - Αγίου Νικολάου στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ KA1 “Συμπερίληψη, Επικοινωνία και Μαθητοκεντρικά Περιβάλλοντα Μάθησης με τη χρήση των ΤΠΕ” συμμετείχε σε 5ήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα «Competencies and Awareness for a Multicultural Classroom» στην Αθήνα. Το πρόγραμμα  πραγματοποιήθηκε στις 12 - 17 Φεβρουαρίου 2024 και συμμετείχαν σε αυτό εκπαιδευτικοί από την Κύπρο, την Γερμανία, τη Ρουμανία, την Ισπανία και την Ιταλία.


Με τη συμμετοχή μας στο πρόγραμμα, ενημερωθήκαμε για άλλα εκπαιδευτικά συστήματα, εκπαιδευτήκαμε σε καινοτόμες προσεγγίσεις καθώς και ανταλλάξαμε απόψεις και καλές πρακτικές όσον αφορά το θέμα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, ένα θέμα καίριο για το σχολείο μας, αφού ποσοστό άνω του 90% του μαθητικού μας πληθυσμού είναι αλλόγλωσσοι.

Στο εκπαιδευτικό σεμινάριο «Competencies and Awareness for a Multicultural Classroom» είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε εκπαιδευτικά εργαλεία, μεθόδους και προσεγγίσεις που οδηγούν σε μια πιο συνειδητοποιημένη και συστηματική εκπαιδευτική διδασκαλία για την διαπολιτισμική εκπαίδευση αλλά και μια πιο συμπεριληπτική προσέγγιση στην καθημερινή ζωή στη σχολική μονάδα. Συμμετείχαμε σε βιωματικά εργαστήρια που προωθούν τον σεβασμό ανάμεσα στις διάφορες κουλτούρες και καταπολεμούν τις προκαταλήψεις και τις διακρίσεις που βασίζονται σε στερεοτυπικά πρότυπα ενώ ταυτόχρονα εκπαιδευτήκαμε στο μοντέλο της δημοκρατικής εκπαίδευσης.

Το πρώτο μέρος της εκπαίδευσης μας αφορούσε τον εννοιολογικό προσδιορισμό του όρου «κουλτούρα» και την πληθώρα των παραμέτρων που καλύπτει. Στη συνέχεια, ήρθαμε σε επαφή με το «Αναπτυξιακό Μοντέλο της Διαπολιτισμικής Ευαισθητοποίησης» και τα έξι στάδια του, από την άρνηση μέχρι την πολιτιστική ενσωμάτωση, ενώ αργότερα ασχοληθήκαμε με διάφορα κοινωνικά μοντέλα που διακρίνονται σε multicultural (όπου οι κουλτούρες συνυπάρχουν αλλά χωρίς συνοχή και ανάμιξη), σε crosscultural (όπου οι κουλτούρες έχουν μερική συνοχή και ανάμιξη) και το intercultural κοινωνικό μοντέλο (όπου
οι κουλτούρες αναμιγνύονται και συνεργάζονται με αρμονία και σεβασμό). Ακολούθως, ασχοληθήκαμε με τις δεξιότητες που πρέπει να καλλιεργούνται στους μαθητές ώστε να είναι έτοιμοι να ζήσουν σε κοινωνίες που θα προάγουν το σεβασμό και τη συμπερίληψη και τέλος ήρθαμε σε επαφή με το μοντέλο της Δημοκρατικής Κουλτούρας (CDC 2017) και πώς αυτό μπορεί να επεκταθεί και να βρει εφαρμογή σε ένα πιο δημοκρατικό μοντέλο εκπαίδευσης.

Μετά το πέρας του σεμιναρίου, οι γνώσεις και οι εμπειρίες που αποκομίστηκαν από το πρόγραμμα, διαχύθηκαν στο υπόλοιπο προσωπικό μέσω συνεδριάσεων προσωπικού αλλά και σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις με τους συναδέλφους.

Listen Live