Τετ, Ιουν 19, 2024

Υπογραφή συμφωνίας μεταξύ του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας (ΣΑΛΑ) και του Κέντρου Αριστείας Ερατοσθένης

Υπογραφή συμφωνίας μεταξύ του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας (ΣΑΛΑ) και του Κέντρου Αριστείας  Ερατοσθένης

Υπογράφηκε στις 22/05/2024 συμφωνία μεταξύ του Συμβούλιου Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας και του Κέντρο Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ για την μελέτη καταγραφής της υπάρχουσας κατάστασης συστημάτων, υποδομών και γεωγραφικών δεδομένων στο ΣΑΛΑ. Την συμφωνία υπέγραψαν εκ μέρους του ΣΑΛΑ η κα Ιωάννα Χρίστου, Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών και ο Δρ. Διόφαντος Χατζημιτσής, Γενικός Διευθυντής του Κέντρου Αριστείας Ερατοσθένης

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας προσβλέπει στην ανάπτυξη ενός ολιστικού Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS), το οποίο να έχει την δυνατότητα συνένωσης με τους υπόλοιπους τομείς του Επαρχιακού Οργανισμού
Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ), όπως  τον Τομέα της Ύδρευσης και τον τομέα της Αδειοδότησης.

Στα πλαίσια αυτής της στρατηγικής θα γίνει η καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης του φορέα και ο σχεδιασμός για την υλοποίηση ενός σύγχρονου Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών που θα ενσωματώνει όλη την απαραίτητη περιγραφική πληροφορία που θα διαχειρίζεται.

Listen Live