Παρ, Ιουλ 19, 2024

Συμφωνία μεταξύ του Δήμου Λεμεσού και του Κέντρου Αριστείας «ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ» σχετικά με το ΣΓΠ όλων των δήμων της Επαρχίας Λεμεσού

Συμφωνία μεταξύ του Δήμου Λεμεσού και του Κέντρου Αριστείας «ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ» σχετικά με  το ΣΓΠ όλων των δήμων της Επαρχίας Λεμεσού

Ο Δήμος Λεμεσού προχώρησε την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2024 σε συμφωνία με το Ερευνητικό Κέντρο Αριστείας "ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ" για την υλοποίηση του έργου με τίτλο “Δημιουργία βάσης δεδομένων και ανάπτυξη Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ) των Δήμων της επαρχίας Λεμεσού”.

Η τελετή υπογραφής της συμφωνίας, πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Μέγαρο Λεμεσού, στην παρουσία του Δημάρχου Λεμεσού κ.Νίκου Νικολαϊδη και του Διευθύνοντα Συμβούλου του Κέντρου Αριστείας "ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ", Καθηγητή Διόφαντου Χατζημιτσή.

"Το έργο αποτελεί οριζόντιο έργο για τους δήμους της μείζονος Λεμεσού και αφορά την Αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης των γεωχωρικών δεδομένων των Δήμων, την Δημιουργία/Ανάπτυξη υποδομών, υλισμικού και λογισμικού για επικαιροποίηση/εισαγωγή δεδομένων σε πληροφοριακά συστήματα και Ψηφιοποίηση αρχείων" δήλωσε ο κ.Νικολαϊδης.

Ο κ.Χατζημιτσής ευχαρίστησε τον Δήμο Λεμεσού για την συνεχή και έμπρακτη στήριξη του στο Ερευνητικό Κέντρο Αριστείας "ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ" και ζήτησε από όλους να αγκαλιάσουν και να στηρίξουν το έργο που παράγει το κέντρο.

Η υλοποίηση του έργου θα γίνει συνδυαστικά με ενέργειες των τμημάτων «Big Earth Data Analytics» και «Resilient Society» με σκοπό την εύκολη πρόσβαση και χρήση από ακαδημαϊκούς, θεσμικούς εταίρους καθώς και το ευρύ κοινό.

Το αντικείμενο της Σύμβασης θα υλοποιηθεί σε πέντε Στάδια τα οποία παρουσιάζονται εν συντομία πιο κάτω:
 Στάδιο 1: Υπηρεσίες για την ετοιμασία εγγράφων διαγωνισμού και επίβλεψη της Ψηφιοποίησης 2 εκατομμυρίων εγγράφων περίπου (όλων των Δήμων) από τις οποίες θα εξαχθούν δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν στα επόμενα στάδια.
 Στάδιο 2: Υπηρεσίες για την ετοιμασία εγγράφων διαγωνισμού και επίβλεψης για την αγορά εξοπλισμού για τις ανάγκες επιτόπιας ψηφιοποίησης και λειτουργίας του Σταδίου 4.
 Στάδιο 3: Σχεδιασμός και υλοποίηση εργαλείων για την μαζική εισαγωγή των δεδομένων στο σύστημα ΕΥΑΓΟΡΑΣ το οποίο βρίσκεται στο τελικό στάδιο της υλοποίησης του και θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή τον Ιούλη του 2024.

 Στάδιο 4: Σχεδιασμός και δημιουργία ενός Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ) το οποίο να διασυνδέεται με το σύστημα ΕΥΑΓΟΡΑΣ, και με τα δεδομένα του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ) καθώς και άλλων συστημάτων που η κεντρική κυβέρνηση διαθέτει στους Δήμους.
 Στάδιο 5: Επικαιροποίηση και αναβάθμιση Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ).

Η Συμφωνία θα έχει διάρκεια εκτέλεσης εξήντα επτά (67) μήνες, προσμετρούμενοι από την ημερομηνία έναρξης του έργου. Το Εκτιμώμενο Κόστος έργου (συμπεριλαμβανομένου του κόστους λογισμικών και υπηρεσιών και εξοπλισμού), ανέρχεται στις €1,698,670.00 και υλοπείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» με τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ.

Listen Live