Τετ, Ιουν 19, 2024

Εξυπηρέτηση Καταναλωτών ΣΑΛΑ και ΣΥΛ

Εξυπηρέτηση Καταναλωτών ΣΑΛΑ και ΣΥΛ

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας και το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού, ανακοινώνουν ότι λόγω της προετοιμασίας για έναρξη λειτουργίας του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λεμεσού την 1η Ιουλίου 2024, θα προχωρήσουν με τις εργασίες συνένωσης των λογισμικών εξυπηρέτησης του κοινού.

Ως εκ τούτου από την Τετάρτη 05/06/2024 και ώρα 12.00 το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα της Πέμπτης 06/06/2024, δεν θα λειτουργούν τα Ταμεία, η Παραλαβή Αιτήσεων και η εξυπηρέτηση των Καταναλωτών.

Οι πληρωμές λογαριασμών κατά την πιο πάνω περίοδο, μπορούν να γίνονται μόνο μέσω της JCC Smart.

Listen Live