Τετ, Ιουν 19, 2024

Δήμος Λεμεσού: Με διαφάνεια πάρθηκαν οι αποφάσεις για τον πρώην σκυβαλότοπο Φασούλας

Δήμος Λεμεσού: Με διαφάνεια πάρθηκαν οι αποφάσεις για τον πρώην σκυβαλότοπο Φασούλας

Ανακοίνωση του Δήμου Λεμεσού σε σχέση με δημοσιεύματα για τη Μονάδα Διαχείρισης και Επεξεργασίας Αποβλήτων από Εκσκαφές και Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) στον χώρο του πρώην Σκυβαλότοπου Φασούλας

Αναφορικά τα πιο πάνω δημοσιεύματα και αναρτήσεις, ο Δήμος Λεμεσού ανακοινώνει τα ακόλουθα:
Ο Δήμος Λεμεσού παράλαβε επιστολή από την Ελεγκτική Υπηρεσία με την οποία ζητούνται πληροφορίες σχετικά με πρόσφατες αναφορές στον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο για το πιο πάνω θέμα.

Ο Δήμος Λεμεσού έχει στενότατη συνεργασία με τις Ελεγκτικές Υπηρεσίες του Κράτους και μέσα στα πλαίσια αυτά θα σταλούν στην ΕΥ όλες οι σχετικές με το θέμα πληροφορίες.

Επειδή συνεχίζονται αναρτήσεις, με προφανείς προεκλογικές σκοπιμότητες από κάποιες κατευθύνσεις, παρατίθενται τα πιο κάτω στοιχεία προς πλήρη ενημέρωση του κοινού και προς αποκατάσταση της αλήθειας:
1. Όλες οι διαδικασίες και οι σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου έγιναν με απόλυτη διαφάνεια και με αυστηρή προσήλωση προς τη νομοθεσία.
2. Στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου ημερομηνίας 14/2/2023, τέθηκε το αίτημα της Αναδόχου Εταιρείας για ανανέωση της πενταετούς Συμφωνίας Παραχώρησης Άδειας Χρήσης του πρώην Σκυβαλότοπου Φασούλας για εγκατάσταση μονάδας διαχείρισης και ανακύκλωσης υλικών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, για την περίοδο 2023-2027. Ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου τέθηκαν τα στοιχεία, αναφορές και αλληλογραφία, σχετικά με τη Συμφωνία.
3. Το αίτημα για ανανέωση της Συμφωνίας τέθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, λόγω της μη συμμόρφωσης του Αναδόχου προς την πρόνοια της Συμφωνίας αναφορικά με την υποχρέωση του να προχωρήσει εντός ενός έτους από τη λειτουργία της Μονάδας σε επεξεργασία των αδρανών υλικών που βρίσκονταν στον χώρο. Τα αδρανή υλικά για τα οποία είχε ευθύνη επεξεργασίας ο ανάδοχος καθορίζονται στη Συμφωνία, σε περίπτωση δε ύπαρξης υλικών πέραν των συγκεκριμένων, την ευθύνη απομάκρυνσης τους, με βάση τη Συμφωνία, έχει ο Δήμος.
4. Σημειώνεται ότι στις 21/12/22 ο Ανάδοχος απέστειλε στο Δήμο μελέτη, με βάση την οποία διαφάνηκε ότι στο χώρο, εκτός από τα αδρανή υλικά, υπήρχαν και συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων και άλλων στοιχείων που καθιστούσαν την ανόρυξη και επεξεργασία των υλικών που βρίσκονταν στο χώρο πρακτικά αδύνατη ή/και μη εφικτή. Με βάση τα ευρήματα αυτά, ο Ανάδοχος υπέβαλε στο Δήμο εναλλακτική πρόταση/μελέτη για Επιτόπου συνολική αποκατάσταση του χώρου του πρώην σκυβαλότοπου Φασούλας.
5. Το Δημοτικό Συμβούλιο αξιολόγησε τα στοιχεία που είχε ενώπιον του και ομόφωνα αποφάσισε την ανανέωση της Συμφωνίας για άλλα 5 χρόνια.

Τονίζεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο, μέσα από διαφανείς συνθήκες, προχώρησε στην λήψη αποφάσεων που μοναδικό στόχο είχαν την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος. Συγκεκριμένα, μέσα από την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
για ανανέωση της Συμφωνίας, εξυπηρετείτο ο διπλός στόχος, από τη μια της συνέχισης της λειτουργίας μιας απαραίτητης για την οικοδομική βιομηχανία της πόλης μας υπηρεσίας και από την άλλη της διασφάλισης της προοπτικής αποκατάστασης του πρώην σκυβαλότοπου, ενός άκρως επιθυμητού περιβαλλοντικά στόχου.

Listen Live