Πεμ, Απρ 18, 2024

Απονομή του τιμητικού τίτλου «EU Mission Label» στο Δήμο Λεμεσού

Απονομή του τιμητικού τίτλου «EU Mission Label» στο Δήμο Λεμεσού

Με ιδιαίτερη υπερηφάνεια και αίσθημα ευθύνης, ο Δήμος Λεμεσού ανακοινώνει ότι σήμερα, 21 Μαρτίου 2024, έλαβε το «EU Mission Label», την πιστοποίηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη στρατηγική και το πλάνο μας της μετάβασης της Λεμεσού σε κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2030!

Το «EU Mission Label», Σήμα Αποστολής της ΕΕ, είναι ένα σημαντικό ορόσημο, γιατί πέρα από την αναγνώριση διευκολύνει την πρόσβαση σε δημόσια και ιδιωτική χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης στην πόλη μας.

Η απονομή του «EU Mission Label» στον Δήμο Λεμεσού αποτελεί αναγνώριση της επιτυχημένης ανάπτυξης της «Σύμβασης Λεμεσού για το Κλίμα», η οποία περιγράφει το συνολικό όραμα του Δήμου Λεμεσού για κλιματική ουδετερότητα και περιλαμβάνει σχέδιο δράσης και επενδυτική στρατηγική. Ο Δήμος Λεμεσού κατάρτισε την Σύμβαση Λεμεσού για το Κλίμα σε συνεργασία με δεκάδες φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς, και εκατοντάδες επιστήμονες, επαγγελματίες και πολίτες. 

Τον Νοέμβρη του 2023 ο Δήμος Λεμεσού υπέβαλε την σύμβαση του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Εξετάστηκε με τη στήριξη εμπειρογνωμόνων, μεταξύ άλλων, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και το Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC). Μετά από θετική αξιολόγηση, απονέμεται σήμερα 21 Μαρτίου 2024 στον Δήμο Λεμεσού το «EU Mission Label»: αναγνώριση της δουλειάς που έγινε, ενθάρρυνση συνέχισης, διευκόλυνση χρηματοδότησης και πρόκληση υλοποίησης.

Ο Δήμος Λεμεσού σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης και εορτασμού στις 27 Μαρτίου, 2024 στις 18:00 στο Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο Πάνος Σολομωνίδης κατά την οποία θα συζητήσουμε τις προοπτικές και τα σχέδια για μια κλιματικά ουδέτερη και έξυπνη Λεμεσό μέχρι το 2030.

Για την συμμετοχή σας εγγραφείτε εδώ https://forms.gle/AhjGzUJKdWXPfXdB6
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Award of the "EU Mission Label" honorary title to the Municipality of Limassol
With great pride and sense of responsibility, Limassol Municipality announces that today, 21 March 2024, has been awarded the “EU Mission Label”!

The “EU Mission Label” is an important milestone as it recognizes the cities' plans to achieve climate-neutrality by 2030 and aims to facilitate access to public and private funding towards that objective.

The awarding of the “EU Mission Label” to Limassol Municipality is an acknowledgement of the successful development of the Limassol Climate City Contract, which outlines the city’s overall vision for climate neutrality, and contains an action plan as well as an investment strategy. Limassol Municipality co-created its Climate City Contract with dozens of national and local public and
private stakeholders, hundreeds of scientists, professionals and citizens. 

The Limassol Municipality submitted its Climate City Contract in November 2023; it was reviewed by the European Commission with the support of experts, including from the European Investment Bank (EIB) and the Joint Research Centre (JRC). Following a positive review, the Limassol Municipality receives today, 21 March 2024 the “EU Mission Label” as a recognition of the work
done, encouragement to continue, funding facilitaton and challenge to implement!

The Limassol Municipality invites you to attend the information and celebration ceremony on the 27 th  of March, 2024 at 18:00 at the Municipal Cultural Centre Panos Solomonidis during which we will discuss the opportunities and plans for a climate neutral and smart Limassol by 2030.

For participation register here https://forms.gle/AhjGzUJKdWXPfXdB6

Listen Live