Τετ, Ιουν 19, 2024

Ανέγερση νέας Δεξαμενής στον Δήμο Κάτω Πολεμιδιών

Ανέγερση νέας Δεξαμενής στον Δήμο Κάτω Πολεμιδιών

Την Πέμπτη 23 Μαΐου 2024 υπογράφτηκε η Συμφωνία για την ανέγερση νέας υδατοδεξαμενής του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού (ΣΥΛ) στην περιοχή του Δήμου Κάτω Πολεμιδιών.

Η νέα υδατοδεξαμενή θα είναι κατασκευασμένη από οπλισμένο σκυρόδεμα και θα έχει χωρητικότητα 2.000 κυβικά μέτρα. Το κόστος κατασκευής της ανέρχεται σε €787.383.

Πέραν της υδατοδεξαμενής, το έργο περιλαμβάνει και την εγκατάσταση καινούριων σωληνώσεων, φρεατίων παρακολούθησης και ελέγχου με παροχόμετρα, διακόπτες και άλλο εξοπλισμό, καθώς και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου. Οι εργασίες κατασκευής αναμένεται να ξεκινήσουν τον Ιούνιο του 2024 και να ολοκληρωθούν τον Φεβρουάριο του 2026. Με την ολοκλήρωση της νέας υδατοδεξαμενής θα υδροδοτηθεί η περιοχή που βρίσκεται στα δυτικά του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού.

Η συγκεκριμένη επένδυση του ΣΥΛ συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών προς τους καταναλωτές. Το Έργο χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού.

Listen Live