Πεμ, Απρ 18, 2024

Έναρξη έργου εγκατάστασης αισθητήρων πίεσης και ποιότητας νερού στο δίκτυο του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού (ΣΥΛ)

Έναρξη έργου εγκατάστασης αισθητήρων πίεσης και ποιότητας νερού στο δίκτυο του  Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού (ΣΥΛ)

Την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2024 έγινε η εναρκτήρια συνάντηση για το πιο πάνω έργο.  

Στη συνάντηση παρέστησαν εκπρόσωποι του ΣΥΛ και της εταιρείας METRICA Μετρικά συστήματα ακριβείας Α.Ε.Ε.

Το έργο προβλέπει την εγκατάσταση των πιο κάτω αισθητήρων σε διάφορα σημεία στο δίκτυο του ΣΥΛ:
i. 20 πολύ-παραμετρικών αισθητήρων
ii. 60 αισθητήρων ελεύθερου υπολειματικού χλωρίου
iii. 200 αισθητήρων πίεσης
iv. Συσκευές αποστολής των δεδομένων του κάθε αισθητήρα στην πλατφόρμα τηλεμετρίας του ΣΥΛ.

Η συνολική αξία της σύμβασης είναι €802.380.

Με την ολοκλήρωση του έργου θα βελτιωθεί σημαντικά η δυνατότητα του ΣΥΛ για αποτελεσματική παρακολούθηση τόσο των ποιοτικών χαρακτηριστικών του νερού όσο και των υδραυλικών παραμέτρων στο δίκτυο του ΣΥΛ.

Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Listen Live