Τετ, Ιουν 19, 2024

Εκλογές 2024 – Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των τυφλών και άλλων προσώπων με φυσική ανικανότητα

Εκλογές 2024 – Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των τυφλών και άλλων  προσώπων με φυσική ανικανότητα

Ο Γενικός Έφορος Εκλογών ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης εκλογικής νομοθεσίας, οι τυφλοί ή πρόσωπα με φυσική ανικανότητα, μπορούν να ψηφίσουν μόνοι τους, αν δηλώσουν στον προεδρεύοντα υπάλληλο ότι είναι σε θέση να το πράξουν.

Ο εκλογέας που, λόγω τυφλότητας ή άλλης φυσικής ανικανότητας, δεν μπορεί να ψηφίσει μόνος του, μπορεί επίσης να ζητήσει από τον προεδρεύοντα υπάλληλο να τον βοηθήσει στην άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος, σύμφωνα με την
επιθυμία του, στην παρουσία ενός από τους βοηθούς υπαλλήλους του εκλογικού κέντρου.

Οι τυφλοί ή πρόσωπα με φυσική ανικανότητα μπορούν επίσης, αν το επιθυμούν, να ζητήσουν από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο της απόλυτης εμπιστοσύνης τους να ψηφίσει εκ μέρους τους, χωρίς την παρέμβαση οποιουδήποτε άλλου προσώπου.

Ο προεδρεύων υπάλληλος μπορεί να εξηγήσει τον τρόπο ψηφοφορίας σε ανάπηρο, ανίκανο ή αγράμματο εκλογέα, αποφεύγοντας επιμελώς κάθε ενέργεια που μπορεί να εκληφθεί ως συμβουλή ή οδηγία υπέρ ορισμένου συνδυασμού ή υποψηφίου.

Listen Live