Τετ, Ιουν 19, 2024

Απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών σε σημερινό δημοσίευμα για τη στέγαση φτωχών οικογενειών

Απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών σε σημερινό δημοσίευμα για τη στέγαση φτωχών οικογενειών

Το Υπουργείο Εσωτερικών, αναφορικά με σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας «Φιλελεύθερος» με τίτλο: «Στον αέρα η στέγαση 600 φτωχών οικογενειών», σημειώνει τα ακόλουθα:

Το Σχέδιο στο οποίο γίνεται αναφορά προέβλεπε την παραγωγή 600 περίπου οικιστικών μονάδων στη Λεμεσό, 150-170 στη Λευκωσία και 32 στη Λάρνακα. Ωστόσο, κατά την παρουσίαση του προγράμματος ενώπιον του Υπουργού Εσωτερικών από τον Κυπριακό Οργανισμό Ανάπτυξης Γης (ΚΟΑΓ), αναφέρθηκε ότι ο Οργανισμός παρουσιάζει ελλειμματικό προϋπολογισμό ύψους επτά εκατομμυρίων ευρώ, κάτι που καθιστούσε το πρόγραμμα μη οικονομικά βιώσιμο για τον ΚΟΑΓ, λόγω μείωσης του αναμενόμενου ποσού είσπραξης από το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα το οποίο τερματίστηκε. Ως εκ τούτου, η προώθησή του, στο μέγεθος και στην έκταση που αρχικά προγραμματίστηκε από τον ΚΟΑΓ, δεν είναι δυνατή, παρά μόνο με την οικονομική συνδρομή του κράτους η οποία, όπως αναφέρθηκε από τον ΚΟΑΓ, ανέρχεται στα 20 εκατομμύρια μόνο για την πρώτη φάση.

Σημειώνεται ότι το έργο δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί ούτε από εμπορικές τράπεζες, αλλά ούτε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία δυνητικά θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει μέρος του κόστους του έργου με την προϋπόθεση κρατικών εγγυήσεων, κάτι που το Υπουργείο Οικονομικών έκρινε ως απαγορευτικό να παραχωρήσει. Παράλληλα, σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Οργανισμό, δεν αναμένονται εισροές για χρηματοδότηση, έστω και μιας πρώτης φάσης του έργου, από άλλες πηγές (πέραν του αποθεματικού του ΚΟΑΓ και των εισπράξεων που έλαβε ήδη από το ΚΕΠ), ενώ ο αρχικός προγραμματισμός ήταν για πολύ περισσότερες οικιστικές μονάδες για παραχώρηση με προσιτό ενοίκιο.

Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω δεδομένα, πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2023 συνάντηση του ΔΣ του ΚΟΑΓ με τον Υπουργό Εσωτερικών για συζήτηση των εν λόγω προβλημάτων και των σχεδιασμών του Οργανισμού, χωρίς ωστόσο να υπάρχει συγκεκριμένο αίτημα για χρηματοδότηση, ώστε να αξιολογηθεί κατά πόσον μπορεί να συμμετέχει στον σχεδιασμό του κράτους για προσιτή στέγη.

Ο ΚΟΑΓ απέστειλε σχετική μελέτη στο Υπουργείο Εσωτερικών δύο μήνες αργότερα, με την οποία υποβλήθηκαν σενάρια για την παραγωγή οικιστικών μονάδων. Αναλόγως σεναρίου, απαιτείται κρατική χορηγία / χρηματοδότηση €8 - €45εκατ. με παραγωγή από 172 μέχρι 619 οικιστικών μονάδων, εντός πενταετίας, περιλαμβάνοντας, ωστόσο, σειρά υποθέσεων/ μεταβλητών στους πιο πάνω υπολογισμούς.

Το Υπουργείο Εσωτερικών θα εξαγγείλει σύντομα νέα στεγαστική πολιτική, με έμφαση στην προσιτή στέγη, ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα στέγασης που αντιμετωπίζουν οι συμπολίτες μας. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζει όλα τα πιο πάνω σενάρια, καθώς και τον ρόλο που θα μπορούσε να αναλάβει ο ΚΟΑΓ για την παραγωγή προσιτής στέγης, κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα του έργου.

Listen Live