Τετ, Ιουν 19, 2024

Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι για τις εξετάσεις διορισίμων 2023

Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι για τις εξετάσεις διορισίμων 2023

H Υπηρεσία Εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανώτερης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ενημερώνει όλους τους/τις ενδιαφερομένους/ες ότι την Πέμπτη, 14 Σεπτεμβρίου 2023, αρχίζει η υποβολή των αιτήσεων για συμμετοχή στις Γραπτές Εξετάσεις 2023 για το Νέο Σύστημα Διορισμών στην Εκπαίδευση.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής τους στις Εξετάσεις από την Πέμπτη, 14 Σεπτεμβρίου 2023 και η ώρα 12:00 το μεσημέρι μέχρι και τη Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2023 και η ώρα 12:00 το μεσημέρι. Η υποβολή της αίτησης συμμετοχής στις Εξετάσεις και η πληρωμή του καθορισμένου τέλους θα γίνουν ταυτόχρονα. Τόσο η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής των αιτήσεων, όσο και οι σχετικές αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής τους θα ανακοινωθούν στον ειδικό ιστότοπο της Υπηρεσίας Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (http:// diorisimoi.moec.gov.cy).

Απαραίτητη προϋπόθεση για να δύναται κάποιος/α να υποβάλει αίτηση συμμετοχής στις Γραπτές Εξετάσεις του Νέου Συστήματος Διορισμών στην Εκπαίδευση 2023 είναι η εκ των προτέρων υποβολή αίτησης/εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας για εγγραφή στους Πίνακες Διορισίμων, το αργότερο μέχρι τις 31/8/2023.

Οι ειδικότητες/κλάδοι για τους οποίους θα διεξαχθούν Εξετάσεις για το Νέο Σύστημα Διορισμών στην Εκπαίδευση του έτους 2023 εμφανίζονται στο Παράρτημα I, ενώ στο Παράρτημα ΙΙ παρουσιάζεται το πρόγραμμα των Εξετάσεων.

Listen Live