Σαβ, Μαρ 2, 2024

Προκαταρκτικές Εξετάσεις για τις Στρατιωτικές Σχολές της Ελλάδας για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Προκαταρκτικές Εξετάσεις για τις Στρατιωτικές Σχολές της Ελλάδας  για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Το Υπουργείο Άμυνας πληροφορεί τους υποψήφιους για εισαγωγή στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών της Ελλάδας για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, ότι οι προκαταρκτικές
εξετάσεις προγραμματίζονται να διεξαχθούν ως ακολούθως:

Υγειονομική εξέταση: 27 Μαρτίου 2023 μέχρι 07 Απριλίου 2023

Αθλητική δοκιμασία: 11 Απριλίου 2023 και 12 Απριλίου 2023

Ψυχοτεχνική δοκιμασία: 20 Απριλίου 2023

Λεπτομέρειες αναφορικά με τις ώρες προσέλευσης των υποψηφίων σε κάθε εξέταση/δοκιμασία θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο στάδιο, με νέα ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.

Listen Live