Παρ, Ιουλ 19, 2024

Μοναδικές εμπειρίες ζωής για 36 μαθητές/τριες και 16 εκπαιδευτικούς του Στ’ Δημοτικού Λεμεσού (ΚΒ) – Αγ. Νικολάου

Μοναδικές εμπειρίες ζωής για 36 μαθητές/τριες και 16 εκπαιδευτικούς του Στ’ Δημοτικού Λεμεσού (ΚΒ) – Αγ. Νικολάου

Τελευταίο Εκπαιδευτικό Ταξίδι στην Κροατία: Ολοκλήρωση και Αξιολόγηση του Διετούς Ευρωπαϊκού Προγράμματος

Της Αγγέλας Χριστάκη Φιλίππου, (Συντονίστριας Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ΚΑ1 & ΚΑ2)

Με το εκπαιδευτικό ταξίδι στo Ζάγκρεμπ της Κροατίας, που πραγματοποιήθηκε από τις 30 Ιουνίου μέχρι τις 04 Ιουλίου 2024, ολοκληρώθηκε η ευρωπαϊκή συνεργασία για το Στ’ Δημοτικό Λεμεσού (ΚΒ) – Αγ. Νικολάου, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ KA2, με θέμα: “Robotics yesterday, today, tomorrow. It’s interaction with the environment and climate”. Στην σύμπραξη συμμετείχαν σχολεία από την Πορτογαλία, το Βέλγιο, την Ιταλία, την Ισπανία, τη Βουλγαρία, τη Β. Μακεδονία, την Τουρκία, την Κροατία και την Κύπρο.
Στο ένατο, κατά σειρά, εκπαιδευτικό ταξίδι που αποτέλεσε το αποκορύφωμα και την τελική αξιολόγηση του διετούς Προγράμματος, συμμετείχαν οι συντονιστές των εννέα εταιρικών σχολείων. Σε αυτό το ταξίδι, οι συντονιστές είχαν την ευκαιρία να ανακεφαλαιώσουν τα επιτεύγματα του Προγράμματος, να ανταλλάξουν απόψεις και προβληματισμούς και να σχεδιάσουν πιθανές μελλοντικές δράσεις, των εννέα εταιρικών σχολείων.

Πιο συγκεκριμένα, ο κύριος σκοπός της διακρατικής κινητικότητας ήταν η αποτίμηση της συνεργασίας, που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2022 και ολοκληρώνεται τον Αύγουστο του 2024 και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της σύμπραξης. Οι εκπαιδευτικοί, κατά τη διάρκεια της πενθήμερης παραμονής στη χώρα, μεταξύ άλλων, παρουσίασαν τα αποτελέσματα και τις εμπειρίες από τα σχολεία τους, αναλύοντας τα επιτεύγματα και τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν.

Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων και των εργαστηρίων, οι εκπαιδευτικοί προχώρησαν στην αξιολόγηση του Προγράμματος, επικεντρώνοντας στα εξής:
1) Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα
- Βελτίωση Δεξιοτήτων: Οι μαθητές/τριες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα παρουσίασαν σημαντική βελτίωση στις δεξιότητες προγραμματισμού και στην κατανόηση των αρχών της μηχανικής.
- Αύξηση Ενδιαφέροντος: Το ενδιαφέρον των μαθητών/τριών για τις επιστήμες και την τεχνολογία αυξήθηκε, με πολλούς να εκφράζουν την επιθυμία να ακολουθήσουν καριέρα σε συναφείς τομείς.
2) Συνεργασία και Διαπολιτισμική Κατανόηση
- Ενίσχυση Συνεργασίας: Το Πρόγραμμα ενίσχυσε τη συνεργασία μεταξύ των σχολείων, προωθώντας την ανταλλαγή γνώσεων και την ανάπτυξη κοινών εκπαιδευτικών στόχων.
- Διαπολιτισμική Κατανόηση: Οι μαθητές/τριες και οι εκπαιδευτικοί ανέπτυξαν διαπολιτισμικές δεξιότητες, μαθαίνοντας να εργάζονται σε πολυπολιτισμικές ομάδες.
3) Καινοτομία και Τεχνολογία
- Χρήση Προηγμένων Τεχνολογιών: Οι μαθητές/τριες χρησιμοποίησαν σύγχρονα ρομποτικά κιτ και λογισμικά, τα οποία τους επέτρεψαν να πειραματιστούν και να αναπτύξουν νέες λύσεις σε πραγματικά προβλήματα.
- Εκπαιδευτικές Μεθοδολογίες: Η εισαγωγή καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων βελτίωσε την ποιότητα της μάθησης και ενθάρρυνε τον πειραματισμό.

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ρομποτικής ΚΑ2 απέδειξε τη δυνατότητα της ρομποτικής να λειτουργήσει ως ένα ισχυρό εργαλείο για την εκπαίδευση. Με τη συμμετοχή των εννέα σχολείων, το Πρόγραμμα όχι μόνο βελτίωσε τις δεξιότητες των μαθητών/τριών, αλλά και ενίσχυσε τη διαπολιτισμική κατανόηση, καθώς επίσης, αποτέλεσε σημαντικό βήμα στην ενίσχυση της εκπαιδευτικής ρομποτικής και της συνεργατικής μάθησης στην Ευρώπη. Επιπρόσθετα, οι εμπειρίες ήταν μοναδικές για όλους τους εμπλεκόμενους, εμπειρίες που θα τους συντροφεύουν για όλη τους την ζωή.

Παρενθετικά, για το κυπριακό σχολείο, το Στ’ Δημοτικό Λεμεσού (ΚΒ) – Αγ. Νικολάου, το Πρόγραμμα ήταν κάτι το ανεπανάληπτο, τόσο για τους μαθητές/τριες, όσο και για τους εκπαιδευτικούς, αφού για πρώτη φορά το σχολείο συμμετείχε σε Πρόγραμμα Erasmus+ΚΑ2. Συνολικά, στα δύο χρόνια εφαρμογής του Προγράμματος, συμμετείχαν σε διακρατικές κινητικότητες 36 μαθητές/τριες και 16 εκπαιδευτικοί. Το γεγονός αυτό έχει μεγάλη σημασία και αποτελεί επιτυχία για το Σχολείο, αφού η πλειοψηφία των παιδιών που φοιτά εκεί είναι παιδιά χαμηλού κοινωνικο-οικονομικού προφίλ.

Συμπερασματικά, το εκπαιδευτικό ταξίδι στην Κροατία αποτέλεσε έναν ιδανικό τρόπο για να ολοκληρωθεί η ευρωπαϊκή συνεργασία. Οι εκπαιδευτικοί συμφώνησαν ότι το πρόγραμμα είχε θετικό αντίκτυπο τόσο στους μαθητές/τριες όσο και στους ίδιους, προσφέροντας πολύτιμες γνώσεις και εμπειρίες. Σχεδιάστηκαν μελλοντικές δράσεις για τη συνέχιση της συνεργασίας και την ενίσχυση της εκπαιδευτικής ρομποτικής. Με άλλα λόγια, το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ρομποτικής ΚΑ2 απέδειξε την αξία της συνεργασίας και της καινοτομίας στην εκπαίδευση, θέτοντας τα θεμέλια για μελλοντικές επιτυχίες.

Ελπίζουμε τα αποτελέσματα αυτού του έργου να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης για παρόμοιες μελλοντικές δράσεις και να ενισχύσουν περαιτέρω την ιδέα της ευρωπαϊκής συνεργασίας και της αμοιβαίας κατανόησης.

 

Listen Live