Τρι, Μάι 21, 2024

DP World Limassol: Επενδύει στην περαιτέρω αναβάθμιση του στόλου της στο τερματικό

DP World Limassol: Επενδύει στην περαιτέρω αναβάθμιση του στόλου της στο τερματικό

Στην απόκτηση νέου εξοπλισμού προχώρησε η DP World Limassol, με στόχο τη συνεχή ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της παραγωγικότητας του Τερματικού Πολλαπλών Χρήσεων στο λιμάνι Λεμεσού.

Η νέα αυτή επένδυση, εντάσσεται στο πλαίσιο της δέσμευσης της DP World Limassol για διαρκή αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων στο λιμάνι Λεμεσού, έτσι ώστε να καθιερωθεί ως το λιμάνι επιλογής στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Τα πρόσφατα αποκτήματα, περιλαμβάνουν δύο ανυψωτές, τρία εσωτερικά οχήματα μεταφοράς (ITVs - internal transfer vehicles) και δύο γενικούς φορτωτές που αναμένεται να συμβάλουν δραστικά στην επίσπευση του χρόνου φορτοεκφόρτωσης, ενισχύοντας την επιχειρησιακή αποδοτικότητα του τερματικού και μειώνοντας τον συνολικό χρόνο εξυπηρέτησης των πλοίων.

Παράλληλα, ο νέος εξοπλισμός ενισχύει τη διαχρονική στήριξη της εταιρείας σε όλους τους τομείς, και ειδικότερα την εξυπηρέτηση πλοίων τύπου RoRo αλλά και τον τομέα της Ενέργειας, καθώς το τερματικό αποτελεί βασική εφοδιαστική βάση για τις εταιρείες που διεξάγουν εργασίες εντός της κυπριακής ΑΟΖ.

Στη διάρκεια της εξαετούς παρουσίας της στο λιμάνι της Λεμεσού, η DP World Limassol έχει επενδύσει πέραν των €8,7 εκατ. σε εξοπλισμό, υποδομές και νέες τεχνολογίες, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα και την ανταγωνιστικότητα του Τερματικού. Πέρα από την απόκτηση καινούριου εξοπλισμού, μεταξύ των οποίων γερανοί και άλλα μηχανήματα, η Εταιρεία προχώρησε σε σημαντικές επενδύσεις που αποσκοπούν στην ψηφιοποιήση και αυτοματοποίηση των εργασιών του τερματικού. Ειδικότερα, το 2021, η Εταιρεία εγκατέστησε νέο Λογισμικό Σύστημα Τερματικού (TOS), μεταφέροντας όλες τις δραστηριότητες του τερματικού στο υπολογιστικό νέφος (cloud).

Η αναβάθμιση αυτή έχει ενισχύσει την αποτελεσματικότητα και την ανθεκτικότητα του λιμανιού, επιτρέποντας τον άμεσο ελλιμενισμό της συντριπτικής πλειοψηφίας των πλοίων και μειώνοντας τον μέσο χρόνο εξυπηρέτησης των μεταφορέων στα 13 λεπτά.

Ταυτόχρονα, συνέβαλε στη βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών και στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματός της Εταιρείας μας, καθώς οι πελάτες μας μπόρεσαν να εκσυγχρονίσουν τις δραστηριότητές τους, να μειώσουν το κόστος λειτουργίας τους αλλά και τις εκπομπές ρύπων.

Σε δηλώσεις του ο Διευθύνων Σύμβουλος της DP World Limassol κ. Simon Pitout ανέφερε: «Η τελευταία ανανέωση του στόλου μας εντάσσεται στο πλαίσιο της διαχρονικής προσπάθειάς μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, μέσα από την αποτελεσματική διαχείριση του αυξημένου όγκου φορτίου όπως και μεγαλύτερου αριθμού πλοίων Ro-Ro που καλούμαστε
να διαχειριστούμε».

«Η μέχρι σήμερα πορεία της DP World Limassol χαρακτηρίζεται από συνεχείς επενδύσεις και αναβαθμίσεις με στόχο την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών της, καθώς και της ευρύτερης κοινότητας, με γνώμονα την ασφάλεια και τη βιωσιμότητα του λιμένα. Στόχος μας άλλωστε παραμένει η μείωση του αποτυπώματος άνθρακα του Ομίλου και η διασφάλιση της βιωσιμότητας των εμπορικών ροών», πρόσθεσε.

Listen Live