Πεμ, Απρ 18, 2024

Ανακοίνωση του Τμήματος Φορολογίας αναφορικά με το νέο σύστημα Tax For All – TFA

Ανακοίνωση του Τμήματος Φορολογίας αναφορικά με το νέο σύστημα Tax For All – TFA

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι από τις 27 Μαρτίου 2023 όλες οι φορολογικές υποχρεώσεις για σκοπούς Φ.Π.Α. θα διεκπεραιώνονται, αποκλειστικά και μόνο, μέσω του ΤaxForAll – TFA.

Για τη διευκόλυνση των χρηστών στο μεταβατικό αυτό στάδιο το Τμήμα Φορολογίας ανακοινώνει παράταση στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Δηλώσεων Φ.Π.Α. κανονικό καθεστώς ως ακολούθως:

Φορολογική Περίοδος      Αρχική Ημερομηνία Υποβολής μέχρι:              Νέα Ημερομηνία Υποβολής μέχρι:

01/12/2022-28/02/2023       10 Απριλίου 2023                                              26 Απριλίου 2023

01/01/2023-31/03/2023       10 Μαΐου 2023                                                  26 Μαΐου 2023

Για τη μετάβασή σας από το σύστημα TAXISnet – Φ.Π.Α. στο σύστημα Tax For All – TFA ακολουθείστε τις οδηγίες στο ηλεκτρονικό μήνυμα που θα σας σταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει καταχωρηθεί στο Τμήμα, και ενεργοποιήστε ΑΜΕΣΑ τον λογαριασμό σας στο Tax For All.

Επισημαίνεται ότι το σύστημα TAXISnet – Άμεση Φορολογία λειτουργεί κανονικά, ενώ το σύστημα TAXISnet – Φ.Π.Α. από τις 17 Μαρτίου 2023 λειτουργεί ΜΟΝΟ για προβολή. Το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι και τις 27 Μαρτίου 2023 είναι απαραίτητο για την ασφαλή μεταφορά των δεδομένων στο Tax For All – TFA.

Listen Live