Πεμ, Σεπ 29, 2022

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΠΑΚ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΑΛΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΠΑΚ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΑΛΑ

Υπογράφηκε την Δευτέρα , 19 Σεπτεμβρίου 2022, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του ΣΑΛΑ η Σύμβαση Επιστημονικής Συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος Χημικής Μηχανικής του ΤΕΠΑΚ και του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας (ΣΑΛΑ).

Εκ μέρους του ΤΕΠΑΚ τη Σύμβαση υπέγραψε ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Έρευνας, Δρ. Χαράλαμπος Χρυσοστόμου, ενώ εκ μέρους του ΣΑΛΑ ο Γενικός Διευθυντής, κύριος Γιάννης Τσουλόφτας.

Η εν λόγω Σύμβαση υπογράφηκε στα πλαίσια του Μνημονίου Συνεργασίας ΣΑΛΑ- ΤΕΠΑΚ το οποίο είχε υπογραφεί τον Ιούνιο του 2022 προς θεμελίωση της συνεργασίας των δύο οργανισμών σε ποικίλους τομείς κοινού ενδιαφέροντος.

Σκοπός της παρούσας Σύμβασης είναι ο καθορισμός της μεθοδολογίας χρέωσης και τιμολόγησης των υπερβάσεων ποιότητας των βιομηχανικών αποβλήτων που απορρίπτονται στο δημόσιο αποχετευτικό σύστημα του ΣΑΛΑ, ώστε να επιτυγχάνεται η αποτελεσματική εφαρμογή της ευρωπαϊκής αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει», η εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και η παροχή ευκαιρίας έρευνας και ανάπτυξης του Τμήματος Χημικής Μηχανικής του ΤΕΠΑΚ.

Μετά την υπογραφή της Σύμβασης, οι δύο Οργανισμοί εξέφρασαν την αισιοδοξία τους για την επιτυχή διεκπεραίωση των συμφωνηθέντων και τη βεβαιότητά τους πως το αποτέλεσμα της Σύμβασης θα αποβεί επωφελές για τους στόχους των δύο
δημόσιων οργανισμών.

ΤΕΠΑΚ και ΣΑΛΑ έχουν ήδη τροχοδρομήσει, στα πλαίσια του Μνημονίου Συνεργασίας τους, και άλλες επί μέρους συμβάσεις με στόχο την αξιοποίηση της πιστημονικής γνώσης του ΤΕΠΑΚ για επίλυση υπαρκτών προβλημάτων.

Developed by DiGeo LTD. ©2022 Nea Polis. All Rights Reserved