Παρ, Σεπ 22, 2023

Ο ΣΥΛ σε Παγκόσμιο Συνέδριο στη Δανία

Ο ΣΥΛ σε Παγκόσμιο Συνέδριο στη Δανία

Σε Παγκόσμιο Συνέδριο για θέματα νερού που διοργανώθηκε στην Κοπεγχάγη της Δανίας μεταξύ 11 και 15 Σεπτεμβρίου 2022 συμμετείχε το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού.

Στο Συνέδριο συμμετείχαν πέραν των 3.500 αντιπροσώπων από 102 χώρες. Επίσης, στο Συνεδριακό Κέντρο υπήρχε μεγάλη έκθεση προϊόντων και υπηρεσιών για το νερό.

Στο Συνέδριο εξετάστηκαν θέματα που σχετίζονται με την αξιοποίηση και διαχείριση υδάτινων πόρων και δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στα πιο κάτω:
 Αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών,
 Αξιοποίηση ανακυκλωμένου νερού,
 Διαχείριση Οργανισμών Νερού,
 Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Κατά το Συνέδριο παρουσιάστηκαν πρακτικές λύσεις για τα πιο πάνω θέματα με τη χρήση:
I. Ψηφιοποίησης (Digitisation), σε συνάρτηση με την Κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity)
II. Τεχνολογικών εξελίξεων
III. Καινοτόμων λύσεων σε συνεργασία με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα (π.χ. μείωση ατιμολόγητου νερού, μείωση κόστους ενέργειας κλπ)

Επίσης, έγινε ειδική αναφορά στην ανάγκη για εφαρμογή των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (Sustainability Development Goals) που έχουν καθοριστεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και οι μισοί περίπου από τους οποίους σχετίζονται με το
νερό.

Από την Κύπρο είχαμε τις ακόλουθες 3 συμμετοχές στο Συνέδριο:
1. Η Δρ. Δέσπω Φάττα-Κάσινου, Καθηγήτρια στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος και Διευθύντρια του Διεθνούς Ερευνητικού Κέντρου Νερού Νηρέας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η Δρ. Φάττα-Κάσινου έδωσε ομιλία στη θεματική ενότητα "Coordinated Management from Source to Sea – in the Baltic Sea and other Basins" εστιάζοντας στη Μεσόγειο Θάλασσα. Συμμετείχε επίσης σε πάνελ συζήτησης και στη συνέχεια συντόνισε συζήτηση για το πώς οι σταθμοί επεξεργασίας αστικών λυμάτων, η κλιματική αλλαγή και άλλα συναφή θέματα επηρεάζουν το είδος των ρύπων που διοχετεύονται στη θάλασσα 
εξαιτίας της ανθρωπογενούς δραστηριότητας, με στόχο τον προσδιορισμό κύριων σημείων που μπορούν να επιφέρουν θετικές αλλαγές και να σταλούν ως μηνύματα στο Συνέδριο των Ηνωμένων Εθνών για το Νερό του 2023.

2. Ο κύριος Σοφοκλής Χριστοδουλίδης, Διευθυντής του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λάρνακας και εκπρόσωπος του Συνδέσμου Συμβουλίων Ύδρευσης & Αποχέτευσης Κύπρου στη Γενική Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συνδέσμων Υπηρεσιών Νερού (Eureau), ο οποίος είχε συναντήσεις με τους εκπροσώπους άλλων Ευρωπαϊκών Χωρών για θέματα
κοινού ενδιαφέροντος.

3. Ο κύριος Σωκράτης Μεταξάς Διευθυντής του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού, ο οποίος προέβη σε παρουσίαση για την εφαρμογή της τεχνολογίας Ψηφιακού Διδύμου (Digital Twin) με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας Οργανισμών Νερού. Η συγκεκριμένη τεχνολογία έχει ήδη εφαρμοστεί στο Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού σε συνεργασία με το Ερευνητικό Κέντρο ΚΟΙΟΣ του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Listen Live