Πεμ, Σεπ 29, 2022

Ανέγερση νέας υδατοδεξαμενής στην περιοχή Συκαμίνου, στον Δήμο Αγίου Αθανασίου

Ανέγερση νέας υδατοδεξαμενής  στην περιοχή Συκαμίνου, στον Δήμο Αγίου Αθανασίου

Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού (ΣΥΛ) έλαβε απόφαση για την κατακύρωση Διαγωνισμού αναφορικά με την ανέγερση νέας υδατοδεξαμενής στην περιοχή Συκαμίνου, στον Δήμο Αγίου Αθανασίου. Οι κατασκευαστικές εργασίες για την
ανέγερση της νέας υδατοδεξαμενής αναμένεται να ξεκινήσουν το Φθινόπωρο του 2022 και να ολοκληρωθούν τον Ιούνιο του 2024.

Η νέα υδατοδεξαμενή, η οποία θα είναι κατασκευασμένη από οπλισμένο σκυρόδεμα και θα έχει χωρητικότητα 2.000 κυβικά μέτρα, θα ανεγερθεί στο χώρο της υφιστάμενης υδατοδεξαμενής, στην ίδια περιοχή. Το κόστος κατασκευής ανέρχεται σε €839.300.

Πέραν της κατασκευής της νέας υδατοδεξαμενής, το όλο έργο θα περιλαμβάνει την εγκατάσταση καινούργιων σωληνώσεων, φρεατίων παρακολούθησης και ελέγχου με παροχόμετρα, διακόπτες και άλλο εξοπλισμό, καθώς και τη διαμόρφωση του
περιβάλλοντος χώρου.

Με την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών και τη λειτουργία της νέας υδατοδεξαμενής, η αποθηκευτική δυναμικότητα του ΣΥΛ στον Δήμο Αγίου Αθανασίου θα τετραπλασιαστεί και σε περίπτωση διακοπής της προμήθειας νερού προς την υδατοδεξαμενή λόγω βλαβών στον κεντρικό αγωγό ή στο αντλητικό σύστημα, θα υπάρχει δυνατότητα συνεχούς παροχής νερού προς τους εξυπηρετούμενους καταναλωτές για τουλάχιστον 24 ώρες.

Η συγκεκριμένη επένδυση του ΣΥΛ συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές. Το Έργο χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό του ΣΥΛ.

Developed by DiGeo LTD. ©2022 Nea Polis. All Rights Reserved