Παρ, Σεπ 22, 2023

Το e-Law στην υπηρεσία της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας

Το e-Law στην υπηρεσία της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας

Σκοπός η βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας της Υπηρεσίας, η εξοικονόμηση χρόνου και η αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητάς της.

Υπογράφηκε την Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2022 από τη Διευθύντρια του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής, Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και από εκπρόσωπο της ανάδοχου εταιρείας, η Σύμβαση για την εισαγωγή του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης υποθέσεων και φακέλων/εγγράφων στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, γνωστό ως e-Law.

Η εισαγωγή του e-Law σκοπεί στην αδιάλειπτηπαρακολούθηση της προόδου του παραγόμενου έργου της Νομικής Υπηρεσίας και της πορείας των εκκρεμουσών υποθέσεων, κατά τρόπον που να βελτιώνεται η οργάνωση και η λειτουργία της Υπηρεσίας, να διευκολύνεται και να επιταχύνεται η συνεργασία και η επικοινωνία μεταξύ των λειτουργών της, και να εξοικονομείται εργασιακός χρόνος σε συνάρτηση με την αύξηση της αποδοτικότητας και της ταχύτητας που απαιτείται για την ολοκλήρωση του καθημερινού όγκου εργασίας.

Ειδικότερα, η λειτουργία του αυτοματοποιημένου συστήματος e-Law, μεταξύ άλλων, αποσκοπεί σε:

-Μείωση του όγκου διακίνησης έντυπων εγγράφων ενδοϋπηρεσιακά.
-Ευκολότερη και αμεσότερη εξεύρεση εγγράφων και ταχεία πρόσβαση σε αυτά.
-Διαδραστική ενημέρωση για την εξέλιξη των υποθέσεων/εργασιών.
-Βέλτιστη διαχείριση και παρακολούθηση πληροφοριών, δεδομένων, υποθέσεων.
-Βελτίωση συνθηκών εργασίας των λειτουργών της Νομικής Υπηρεσίας.
-Διευκόλυνση της συνεργασίας και επικοινωνίας των λειτουργών.
-Μείωση χρόνου διεκπεραίωσης της εργασίας.

Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί περί τα τέλη του 2023 και το κόστος του, που ανέρχεται περί του 1,5 εκ. ευρώ, καλύπτεται εξολοκλήρου από πόρους που εξασφαλίστηκαν μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου.

Το e-Law, το οποίο είναι μια από τις πιο κοστοβόρες εκσυγχρονιστικές δράσεις της Νομικής Υπηρεσίας, κρίνεται ως νευραλγικής σημασίας για την Υπηρεσία που στερείται, σε μεγάλο βαθμό, σύγχρονα εργαλεία τεχνολογίας και ψηφιοποίησης.

Γι’ αυτό και η επένδυση σε καινοτόμες αλλαγές ήταν μονόδρομος. Εξ ου και στο Σχέδιο Δράσης της Νομικής Υπηρεσίας, που εγκρίθηκε με Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου και διαλαμβάνει τον καθολικό εκσυγχρονισμό της, περιλαμβάνεται ειδικά σχεδιασμένος μεταρρυθμιστικός άξονας που καλύπτει εύρος ψηφιακών μεταρρυθμίσεων στη Νομική Υπηρεσία.

Την υπογραφή της συμφωνίας χαιρέτισε ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας κ. Γιώργος Σαββίδης, ο οποίος ευχαριστώντας τον κ. Υφυπουργό και το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, καθώς και τους λειτουργούς της Νομικής Υπηρεσίας που εργάζονται για την ψηφιακή αναβάθμισή της είπε: «Σκοπός όλων των μεταρρυθμιστικών ενεργειών που, με βάση χρονοδιάγραμμα, υλοποιούμε στην Υπηρεσία μας, είναι όπως, στο άμεσο μέλλον, η Νομική Υπηρεσία ‘απελευθερωθεί’ από αναχρονιστικές πρακτικές διαχείρισης της εργασίας και μετεξελιχθεί σε έναν σύγχρονο και ευέλικτο οργανισμό, ικανό να ανταποκριθεί στις ταχύτητες, τις αυξανόμενες απαιτήσεις, τις ανάγκες και τις αναδυόμενες προκλήσεις.»

Από πλευράς του, ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής κ. Κυριάκος Κόκκινος σημείωσε πως το καινοτόμο αυτό έργο σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα στο φιλόδοξο μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και ψηφιακού μετασχηματισμού του τομέα της δικαιοσύνης, που αγγίζει, μεταξύ άλλων, πρόσθετες πτυχές, όπως ηλεκτρονική διαχείριση και διεκπεραίωση υποθέσεων (σύστημα eJustice) και ψηφιακή τήρηση πρακτικών (Digital Audio Recording).

Σύμφωνα με τον κ. Υφυπουργό: «Με γνώμονα τη μέγιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει η τεχνολογία, οικοδομούμε ένα πιο λειτουργικό, ανθεκτικό και αποτελεσματικό σύστημα δικαιοσύνης, προϋπόθεση για την ομαλή κοινωνική, πολιτική και οικονομική ζωή της χώρας».

Παρενθετικά σημειώνεται επίσης ότι, στο πλαίσιο αναβάθμισης του τρόπου λειτουργίας της Νομικής Υπηρεσίας αναμένεται πολύ σύντομα να κατακυρωθεί και το έργο που αφορά στην ψηφιοποίηση των εγγράφων της Νομικής Υπηρεσίας, που αριθμούν περίπου των 60 χιλιάδων φυσικών φακέλων και 8 εκατομμυρίων σελίδων.

Listen Live