Τρι, Μάι 30, 2023

Ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών αναφορικά με την οικονομική βοήθεια που παρέχει το κράτος προς τους Τουρκοκυπρίους

Ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών αναφορικά με την οικονομική βοήθεια που παρέχει το κράτος προς τους Τουρκοκυπρίους

Ο Υπουργός Οικονομικών ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο, κατά τη σημερινή του συνεδρία για το ύψος της οικονομικής βοήθειας που παραχωρήθηκε προς τους Τουρκοκυπρίους για το έτος 2021. Η οικονομική βοήθεια ανήλθε στα €40,4 εκατ. και ήταν αυξημένη κατά €1,4 εκατ. σε σχέση με το 2020, όπου η οικονομική βοήθεια ανήλθε στα €39,0 εκατ.

Η οικονομική βοήθεια για τη στήριξη των Tουρκοκυπρίων το 2021 παραχωρήθηκε από την Κυβέρνηση κυρίως στους πιο κάτω τομείς:

€16,1 εκατ. για συντάξεις,
€6,1 εκατ. για επιδιόρθωση και συντήρηση Tουρκοκυπριακών τεμενών, μνημείων και περιουσιών,
€1,6 εκατ. για παροχή πόσιμου νερού,
€1,5 εκατ. για παροχή Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος,
€1,3 εκατ. για κάλυψη εξόδων από τη χρήση του ΓΕΣΥ, και
€1,0 εκατ. για κάλυψη κόστους εκπαίδευσης.

Σημειώνεται ότι, κατά την τελευταία πενταετία (2017-2021) η οικονομική βοήθεια προς τους Τουρκοκύπριους ανήλθε στα €199,4 εκατ.

Listen Live